Edited by Chela. Powered by Blogger.

Ayo Cah Nembang Macapat!

Awan kui koyo biyasane aku lan bocah-bocah podo umyek sak bubarane ngaso. Saben dino kemis wayahe pelajaran Basa Jawa. Yen ngomongke basa Jawa, krungu-krungu pak mentri pendidikan arep ngapus pelajaran basa jawa saka kurikulum SD nganti SMP. Padahal yen dirasakke budayane bangsane dewe iki iso katon gumilar saka kabudayan daerah to. Wes lah, ngomongke soal negara pancen ora ono enteke.


Dino iku aku sengojo merguru marang bu kepala sekolah. Merguru nembang macapat sing paling gampang disik. Bakat seni iku nular soko bapakku sing pinter nembang, nari lan dalang. Mula anake ketularan bakat senine, dadi kelingan jaman SD aku langganan juara nembang mocopat tingkat kecamatan Purwodadi. Hahaha.. Wes nduwe modal suara koyo mbak Soimah, sengojo aku nawari marang bocah-bocah nembang jawa.

"cah, yen dino iki pelajaran basa jawa ne bu guru ajari nembang macapat bocah-bocah purun napa mboten nggih cah?" takonku marang bocah-bocah.

"lah bu guru, kula dreng saged bu, mangke nek salah pripun bu?" bocah-bocah pada clometan ora karuan.

"eeee....makane kui bu guru ajari nembang macapat supayane bocah-bocah ora lali marang kabudayane dewe. Oleh seneng Noah, Setia band, Nidji tapi bocah-bocah kudu ngerti potensi kabudayan sing ono ning daerahe dhewe contone yo iki tembang macapat."  tuturku marang bocah-bocah.

"oh...nggih bu, nek ngoten dimulai kemawon bu." ujar Galih si ketua kelas.

"Nggih sakniki bocah-bocah siapke buku lan potelote, bu guru dikte saben gatrane ya. Judul tembange Pocung mboten pocong lho cah yo." prentahku karo guyonan.

"haha..bu guru mengke nek pocong kulo kalihan rencang-rencang lak sami mlayu girap-girap bu." Dimas mangsuli guyonanku.

"wes, saiki ayo do ditulis yo cah. dimirengke kanthi telilti supayane ora keliru." terus aku lanjute dikte saben gatrane tembang macapat Pocung.

Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setyo budya pangekasing dur angkara

"Bu, niku nembange pripun bu?" bocah-bocah padha bingung karepe dewe

"Wes saiki dimirengke piye nembange bu guru, sakbare bu guru nyontoni mengo bocah-bocah niruke leh bu guru nembang yo." 

Kahanan kelas dadi sepi, bocah-bocah pada anteng mirengke bu guru nembang. Ngrasake larase tembang lan maksud saben gatra saka tembang pocung iku mau. Bocah-bocah pada melu grenang-greneng niruke bu guru nembang. Lha banjur sakwise nembang ujug-ujug makbedunduk...

"Jooossss Gandhos bu guruuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" bocah-bocah pada kompak sesorakkan.

Olehku ngguyu nganti kemekelen, podo karo bocah-bocah. Kahanan kelas dadi rame lan bocah-bocah padha sumringah. Aku njelaske marang bocah-bocah maksud soko tembang Pocung kui yen ilmu kui bab kang perlu lan penting di nduweni saben menungsa, supayane yen menunga  nduwe ilmu mesti yen tumindak marang kahanan saben ndino iso mbedakke ndi bab kang becik lan ndi bab kang ala. Mangka ilmu kui bakal nyantosani marang menungso kang tumindak becik lan mangestoake manungsa kahindar saka angkara murka. Sakwise njelaske kui bocah-bocah pada latihan nembang. bebarengan dibolan-baleni saben gatrane. Ra krasa jebule wis wayahe bali. PR kanggo bocah-bocah disinauni ning omah sisuk kemis ngarep bu guru nilai. 
Bareng sisuk isuke, ana bocah sing takon marang aku "bu guru, mangke nembang macapat malih nggih."  Haha..kebukti suarane buguru marake bocah-bocah kecanduan lan dadi seneng marang kabudayane dewe. Haha,,,umat sengkleke.

Yo iki dek Niar, ceritaku karo bocah-bocahku dino kemis wingi, seru to..hehehe. Tulisan iki tak meloke 18 comments

 1. rekaman suaranya di upload dong :D

  iku tugu ne wingi bar tak elus2.. hehehe

  ReplyDelete
  Replies
  1. lah isin to ah..suaraku kan cetar membahana badai halilintar..hahahaha...aku gak diajak :(

   Delete
  2. ga mungkin juga ngajak km :|

   Delete
 2. pocung ki sing nadane piye ya??? #lalikabeh

  ReplyDelete
 3. bu guruu aku meluk nembang yo..
  tapi suaraku elek, piyee :P

  ReplyDelete
 4. jiaah keren banget toh bisa nembang barang, nembang keturunan bapak nya pula, mau dong video nya mbak :D

  Makasih yaa mbak udah mau ikutan, dicatet PESERTA :D

  ReplyDelete
 5. Waah..., dadi melu belajar boso Jowo sing apik iki aku nang kene... matur nuwun nggih Bu Guru....

  ReplyDelete
 6. waduhhh saiia gag nyangka ini full bahasa daerahnya.. saiia ndak ngertos :( hii gmn nii..?!?! :( :p

  ReplyDelete
 7. aku entuk melu nembang ora iki bu guru :D

  ReplyDelete
 8. tembang macapat warisan budaya bangsa

  ReplyDelete

Silahkan tinggalkan jejak di blog guru kecil ya. Mohon untuk tidak memberikan LINK HIDUP dalam kolom komentar. Jika memang ada,komen akan di hapus. Terimakasih;)