Edited by Chela. Powered by Blogger.
Showing posts with label bahasadaerah. Show all posts

Ayo Cah Nembang Macapat!

Awan kui koyo biyasane aku lan bocah-bocah podo umyek sak bubarane ngaso. Saben dino kemis wayahe pelajaran Basa Jawa. Yen ngomongke basa Jawa, krungu-krungu pak mentri pendidikan arep ngapus pelajaran basa jawa saka kurikulum SD nganti SMP. Padahal yen dirasakke budayane bangsane dewe iki iso katon gumilar saka kabudayan daerah to. Wes lah, ngomongke soal negara pancen ora ono enteke.